Novas

01/02/2021


Convocatoria de Eleccións a Representantes do Estudiantado
 Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021, pola que se convocan eleccións de representantes nas xuntas de centro e nos consellos de departamento e de representantes do estudantado no Claustro Universitario e no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/000068