Universidade da Coruña

Departamento de Psicoloxía

Formularios

PROFESORADO

              Quinquenios (pdf)TESES DOUTORAIS
  

Informe Director/a tese para depósito en Departamento (doc)
(debe incluirse encuadernado como segunda páxina da tese)

• Solicitud doutorando/a para depósito tese en Departamento (doc) 

Proposta tribunal tese (docx) 

Informes idoneidade tribunal tese (doc)

 
Idiomas:      Galego      Español      English

© Departamento de psicología. Universidade da Coruña